Menu

0323 – 别人 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 借鉴别人的经验
 • Phồn – 借鑒別人的經驗
 • Pinyin – Jièjiàn biérén de jīngyàn
 • Chiê chen bía rấn tự chinh den
 • học hỏi kinh nghiệm của người khác
 • learn from other people’s experiences

Ví dụ 2:

 • Giản – 他老拿别人开心
 • Phồn – 他老拿別人開心
 • Pinyin – Tā lǎo ná biérén kāixīn
 • Tha lảo ná bía rấn khai xin
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn làm mọi người vui vẻ.
 • Dịch tiếng Anh – He’s always making fun of people.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

2  +  8  =