Menu

0157 – 别 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《别》的笔顺动画写字动画演示

《别》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 别胡闹了!
 • 別胡鬧了!
 • Bié húnàole!
 • Bía hu nao lợ!
 • Dịch tiếng Việt – đừng ngốc như vậy
 • Dịch tiếng Anh – do not be silly

Ví dụ 2:

 • 别老提了!
 • 別老提了!
 • Bié lǎo tíle!
 • Bía lảo thí lợ!
 • Dịch tiếng Việt – đừng xát muối vào nỗi đau
 • Dịch tiếng Anh – don’t rub it in!


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

  +  33  =  38