Menu

0883 – 力气 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《力》的笔顺动画写字动画演示

《力》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《气》的笔顺动画写字动画演示

《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你在白费力气
 • Phồn – 你在白費力氣
 • Pinyin – Nǐ zài báifèi lìqì
 • Bồi – Nỉ chai pái phây li chì
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đang làm điều vô dụng đấy
 • Dịch tiếng Anh – You are banging your head against a brick wall.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我没有力气去徒步旅行了
 • Phồn – 我沒有力氣去徒步旅行了
 • Pinyin – Wǒ méiyǒu lìqì qù túbù lǚxíngle
 • Bồi – Ủa mấy dẩu li chì chùy thú pù lủy xính lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không có năng lượng để đi leo núi
 • Dịch tiếng Anh – I didn’t feel up to go hiking.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 力Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 气


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  55  =  59