Menu

0799 – 加油站 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《加》的笔顺动画写字动画演示

《加》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《油》的笔顺动画写字动画演示

《油》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《站》的笔顺动画写字动画演示

《站》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们在高速公路上经过了几个加油站
 • Phồn – 我們在高速公路上經過了幾個加油站
 • Pinyin – Wǒmen zài gāosùgōnglù shàng jīngguòle jǐgè jiāyóuzhàn.
 • Bồi – Ủa mân chài cao sù cung lù sàng chinh cùa lơ chỉ cừa cha dấu chàn
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đã đi qua một số trạm xăng trên đường cao tốc
 • Dịch tiếng Anh – We passed by a couple of gas stations on the highway.

Ví dụ 2:

 • Giản – 成人加油站
 • Phồn – 成人加油站
 • Pinyin – Chéngrén jiāyóu zhàn
 • Bồi – Chấng rấn cha dấu chàn
 • Dịch tiếng Việt – Trạm xăng người lớn
 • Dịch tiếng Anh – Pumping Station for Adult Learners.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  5  =  11