Menu

0798 – 加班 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《加》的笔顺动画写字动画演示
《加》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《班》的笔顺动画写字动画演示
《班》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他经常加班
 • Phồn – 他經常加班
 • Pinyin – Tā jīngcháng jiābān
 • Bồi – Tha chinh cháng cha pan
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thường xuyên làm thêm giờ
 • Dịch tiếng Anh – He often worked after hours.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我拒绝了加班的工作
 • Phồn – 我拒絕了加班的工作
 • Pinyin – Wǒ jùjuéle jiābān de gōngzuò
 • Bồi – Ủa chù chuế lơ cha pan tơ cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã từ chối làm thêm giờ
 • Dịch tiếng Anh – I refused to work extra hours.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  56  =  61