Menu

0949 – 区别 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《区》的笔顺动画写字动画演示

《区》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《别》的笔顺动画写字动画演示

《别》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他看不出有什么区别
 • Phồn – 他看不出有什麼區別
 • Pinyin – Tā kàn bù chū yǒu shé me qūbié
 • Bồi – Tha khan pù chu dẩu sấn mơ chuy pía
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta không thấy bất kỳ sự khác biệt nào
 • Dịch tiếng Anh – He couldn’t tell the difference.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这对双胞胎有什么区别?
 • Phồn – 這對雙胞胎有什麼區別?
 • Pinyin – Zhè duì shuāngbāotāi yǒu shé me qūbié?
 • Bồi – Chưa tuây soan pao thai dẩu sấn mơ chuy pía?
 • Dịch tiếng Việt – Sự khác biệt của cặp song sinh là gì?
 • Dịch tiếng Anh – In which ways do the twins differ?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

68  +    =  74