Menu

0094 – 十 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《十》的笔顺动画写字动画演示

《十》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 还差十分钟六点
 • 還差十分鐘六點
 • Hái chà shífēnzhōng liùdiǎn.
 • hái cha sứ phân chung liêu tẻn
 • Bây giờ là 6 giờ mười phút.
 • It’s ten minutes of six.

Ví dụ 2:

 • 十月份我想去加拿大
 • 十月份我想去加拿大
 • Shí yuèfèn wǒ xiǎng qù jiānádà
 • sứ duê phân úa xẻng chuy cha ná ta
 • Tôi sẽ đến Canada vào tháng Mười.
 • I would go to Canada in October.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 十


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

6  +  1  =