Menu

0311 – 半 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《半》的笔顺动画写字动画演示

《半》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 工程已经过半
 • 工程已經過半
 • Gōngchéng yǐjīng guòbàn
 • Cung chấng ỉ chinh cua ban
 • Dự án đã đi được hơn nửa chặng đường.
 • The project is already more than half way through.

Ví dụ 2:

 • 半品脱贮藏啤酒
 • 半品脫貯藏啤酒
 • Bàn pǐn tuō zhùcáng píjiǔ
 • Ban pỉn thua chu cáng pí chiểu
 • một nửa của người cho vay
 • a half of lager


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 半


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

9  +  1  =