Menu

0627 – 博士 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是骨科博士
 • Phồn – 他是骨科博士
 • Pinyin – Tā shì gǔkē bóshì
 • Bồi – Tha sừ củ khưa púa sừ
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy là bác sĩ chỉnh hình
 • Dịch tiếng Anh –  He graduted with a D.O.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他是哲学博士
 • Phồn – 他是哲學博士
 • Pinyin – Tā shì zhéxué bóshì
 • Bồi – Tha sừ chưa xuế púa sừ
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy là giáo sư
 • Dịch tiếng Anh – He is a Doctor of Philosophy.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

12  +    =  15