Menu

0954 – 却 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《却》的笔顺动画写字动画演示

《却》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 爱情短暂却永恒
 • Phồn – 愛情短暫卻永恆
 • Pinyin – Àiqíng duǎnzàn què yǒnghéng
 • Bồi – Ai chính toản chan chuê dủng hấng
 • Dịch tiếng Việt – Tình yêu là nhất thời nhưng nó là vĩnh cửu.
 • Dịch tiếng Anh – Love is transitory but it is eternal.

Ví dụ 2:

 • Giản – 煮十分钟,然后让锅冷却
 • Phồn -煮十分鐘,然後讓鍋冷卻
 • Pinyin – Zhǔ shí fēnzhōng, ránhòu ràng guō lěngquè
 • Bồi – Chủ sứ phân chung, rán hầu ràng cua lẩng chuê
 • Dịch tiếng Việt – Nấu trong mười phút, sau đó để chảo nguội
 • Dịch tiếng Anh – Boil for ten minutes and then leave the pan to cool.


Các chữ Hán đồng âm

 • 埆: (of land) barren; stony;
 • 塙: truly;
 • 悫: honest;
 • 搉: consult; knock; beat;
 • 榷: footbridge; toll, levy; monopoly;
 • 确: authenticated; solid; firm; real; true;
 • 碏: (gems);
 • 碻: solid; firm;
 • 阕: section of a song; shut;
 • 雀: small bird
 • 鹊: magpie;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  18  =  25