Menu

0638 – 厕所 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《厕》的笔顺动画写字动画演示

《厕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《所》的笔顺动画写字动画演示

《所》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我要上厕所
 • Phồn – 我要上廁所
 • Pinyin – Wǒ yào shàng cèsuǒ
 • Bồi – Ủa dào sang chưa sủa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn đi vệ sinh
 • Dịch tiếng Anh – I need the toilet.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我早起上厕所
 • Phồn – 我早起上廁所
 • Pinyin – Wǒ zǎoqǐ shàng cèsuǒ
 • Bồi – Ủa chảo chỉ sàn chưa sủa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi dậy sớm để đi vệ sinh
 • Dịch tiếng Anh – I waked early to answer a call of nature.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  75  =  80