Menu

0656 – 厨房 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 妈妈正在厨房里大显身手呢
 • Phồn – 媽媽正在廚房里大顯身手呢
 • Pinyin – Māma zhèngzài chúfáng lǐ dàxiǎnshēnshǒu ne.
 • Bồi – Ma ma châng chai chú pháng lỉ tà xiển sân sẩu nơ
 • Dịch tiếng Việt – Mẹ đang thể hiện kỹ năng của mình trong bếp
 • Dịch tiếng Anh – Mom is in the kitchen cooking up a storm.

Ví dụ 2:

 • Giản – 溅有油污的厨房墙壁
 • Phồn – 濺有油污的廚房牆壁
 • Pinyin – Jiàn yǒu yóuwū de chúfáng qiángbì
 • Bồi – Chiên dẩu dấu ủ tơ chú pháng chiếng pì
 • Dịch tiếng Việt – Tường bếp có dầu
 • Dịch tiếng Anh – kitchen walls splattered with grease


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

70  +    =  72