Menu

0706 – 发展 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《发》的笔顺动画写字动画演示

《发》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《展》的笔顺动画写字动画演示

《展》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 高速发展的
 • Phồn – 高速發展的
 • Pinyin – Gāosù fāzhǎn de
 • Bồi – Cao sù pha chản tơ
 • Dịch tiếng Việt – Phát triển nhanh
 • Dịch tiếng Anh – fast-growing

Ví dụ 2:

 • Giản – 发展友好关系
 • Phồn – 發展友好關係
 • Pinyin – Fāzhǎn yǒuhǎo guānxì
 • Bồi – Pha chản dẩu hảo quản xì
 • Dịch tiếng Việt – Phát triển quan hệ thân thiện
 • Dịch tiếng Anh – develop friendly relations


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

5  +  4  =