Menu

0950 – 取 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《取》的笔顺动画写字动画演示

《取》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 给孩子取个名
 • Phồn – 給孩子取個名
 • Pinyin – Gěi háizi qǔ gè míng
 • Bồi – Cẩy hái chư chủy cưa mính
 • Dịch tiếng Việt – Đặt tên cho con của bạn
 • Dịch tiếng Anh – name a child

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们各取所好
 • Phồn – 他們各取所好
 • Pinyin – Tāmen gè qǔ suǒ hào
 • Bồi – Tha mân cưa chúy sủa hào
 • Dịch tiếng Việt – Mỗi người trong số họ sẽ có được những gì họ muốn.
 • Dịch tiếng Anh – Each of them will get what they want.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

  +  63  =  69