Menu

0997 – 受不了 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《受》的笔顺动画写字动画演示

《受》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《了》的笔顺动画写字动画演示

《了》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 热得我实在受不了
 • Phồn – 熱得我實在受不了
 • Pinyin – Rè dé wǒ shízài shòu bùliǎo
 • Bồi – Rừa tứa ủ sứ chài sâu pù lẻo
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể chịu đựng được nữa
 • Dịch tiếng Anh – I find the heat unbearable

Ví dụ 2:

 • Giản – 住在这儿让我受不了
 • Phồn – 住在這兒讓我受不了
 • Pinyin – Zhù zài zhè’er ràng wǒ shòu bùliǎo
 • Bồi – Chu chài chừa ơ ràng ủa sâu pù lẻo
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể sống ở đây
 • Dịch tiếng Anh – I can’t abide living here


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  68  =  69