Menu

0998 – 受到 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《受》的笔顺动画写字动画演示

《受》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《到》的笔顺动画写字动画演示

《到》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 觉得受到不公平待遇
 • Phồn – 覺得受到不公平待遇
 • Pinyin – Juédé shòudào bù gōngpíng dàiyù
 • Bồi – Chuê tứa sâu tào pu cung pính tai dùy
 • Dịch tiếng Việt – Cảm thấy bị đối xử bất công
 • Dịch tiếng Anh – to feel hard done by

Ví dụ 2:

 • Giản – 我受到了冷遇
 • Phồn – 我受到了冷遇
 • Pinyin – Wǒ shòudàole lěngyù
 • Bồi – Ủa sâu tào lơ lẩng dùy
 • Dịch tiếng Việt – Tôi được chào đón một cách lạnh nhạt
 • Dịch tiếng Anh – I was given a cold welcome.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  32  =  36