Menu

0585 – 只有…才… – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《只》的笔顺动画写字动画演示

《只》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《有》的笔顺动画写字动画演示

《有》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《才》的笔顺动画写字动画演示

《才》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 只有单词才是
 • Phồn – 只有單詞才是
 • Pinyin – Zhǐyǒu dāncí cái shì
 • Bồi – Chứ dẩu tan chứ chái sư
 • Dịch tiếng Việt –  Chỉ có từ ngữ mới là …
 • Dịch tiếng Anh – Only words matter.

Ví dụ 2:

 • Giản – 只有裁判才能规定比赛规则
 • Phồn – 只有裁判才能規定比賽規則
 • Pinyin – Zhǐyǒu cáipàn cáinéng guīdìng bǐsài guīzé
 • Bồi – Chứ dẩu chái pan cái nấng quây tinh bỉ sai quây chứa
 • Dịch tiếng Việt – Chỉ có trọng tài mới có thể quy định quy tắc của trận đấu
 • Dịch tiếng Anh – Only the referee can determine the rules of the game.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

4  +  3  =