Menu

0854 – 可怜 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《可》的笔顺动画写字动画演示

《可》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《怜》的笔顺动画写字动画演示

《怜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 可怜的老比尔
 • Phồn – 可憐的老比爾
 • Pinyin – Kělián de lǎo bǐ’ěr
 • Bồi – Khửa liến tơ pí ửa
 • Dịch tiếng Việt – Bill nghèo khó
 • Dịch tiếng Anh – poor (old) Bill

Ví dụ 2:

 • Giản – 她的处境很可怜
 • Phồn – 她的處境很可憐
 • Pinyin – Tā de chǔjìng hěn kělián
 • Bồi – Tha tơ chủ chinh hẩn khửa liến
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy ở trong hoàn cảnh nghèo khó
 • Dịch tiếng Anh – She was in sad shape.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

7  +  1  =