Menu

0855 – 可是 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《可》的笔顺动画写字动画演示

《可》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《是》的笔顺动画写字动画演示

《是》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

\


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 可是这并不容易
 • Phồn – 可是這並不容易
 • Pinyin – Kěshì zhè bìng bù róngyì
 • Bồi – Khửa sừ chừa pinh pù rúng ì
 • Dịch tiếng Việt – Nhưng điều này không dễ
 • Dịch tiếng Anh – It’s not easy though.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我可是不和他一起去
 • Phồn – 我可是不和他一起去
 • Pinyin – Wǒ kěshì bù hé tā yīqǐ qù
 • Bồi – Ủa khửa sừ pù hứa tha i chỉ cù
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không đi cùng anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – I’ll definitely not be going with him.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

4  +  5  =