Menu

0511 – 司机 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《司》的笔顺动画写字动画演示

《司》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《机》的笔顺动画写字动画演示

《机》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 接班的司机还没到
 • Phồn – 接班的司機還沒到
 • Pinyin – Jiēbān de sījī hái méi dào
 • Bồi – Chiê ban tợ sư chi hái mấy tao
 • Dịch tiếng Việt – Người lái xe tiếp quản vẫn chưa đến
 • Dịch tiếng Anh – The relief driver has not arrived yet.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这条街上总是有些新手司机
 • Phồn – 這條街上總是有些新手司機
 • Pinyin – Zhè tiáo jiē shàng zǒng shì yǒuxiē xīnshǒu sījī
 • Bồi – Chưa théo chiê sang chủng sư dẩu xiê xin sẩu sư chi
 • Dịch tiếng Việt – Luôn có người lái xe mới trên đường này
 • Dịch tiếng Anh – In this street there are always Sunday drivers.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

9  +  1  =