Menu

0740 – 各 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《各》的笔顺动画写字动画演示

《各》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 请大家各就各位,会议马上开始!
 • Phồn – 請大家各就各位,會議馬上開始!
 • Pinyin – Qǐng dàjiā gèjiùgèwèi, huìyì mǎshàng kāishǐ!
 • Bồi – Chỉnh tà chà cừa chiêu uầy, huấy ì mả sàng khai sử!
 • Dịch tiếng Việt – Mọi người, làm ơn ổn định chỗ ngồi. Cuộc họp sẽ bắt đầu ngay lập tức!
 • Dịch tiếng Anh – Please be seated, the meeting is now called to order.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们各取所好
 • Phồn – 他們各取所好
 • Pinyin – Tāmen gè qǔ suǒ hào
 • Bồi – Tha mân cừa chủy sủa hào
 • Dịch tiếng Việt – Mỗi người trong số họ sẽ có được những gì họ muốn.
 • Dịch tiếng Anh – Each of them will get what they want.


Các chữ Hán đồng âm

 • 个: general classifier for people or objects; individual; this; that; size;
 • 個: One
 • 硌: to press painfully (of sth hard or bulging);
 • 虼: flea;
 • 铬: chromium (chemistry);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

8  +  2  =