Menu

0772 – 合格 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《合》的笔顺动画写字动画演示

《合》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《格》的笔顺动画写字动画演示

《格》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 完全合格的
 • Phồn – 完全合格的
 • Pinyin – Wánquán hégé de
 • Bồi – Oán quán hưa cứa tơ
 • Dịch tiếng Việt – Đủ điều kiện
 • Dịch tiếng Anh – fully qualified

Ví dụ 2:

 • Giản – 弗兰克是个合格的律师
 • Phồn – 弗蘭克是個合格的律師
 • Pinyin – Fú lán kè shì gè hégé de lǜshī.
 • Bồi – Phú lán khừa sừ gừa hứa gưa lủy sư
 • Dịch tiếng Việt – Frank là một luật sư có trình độ
 • Dịch tiếng Anh – Frank is a competent lawyer.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  79  =  88