Menu

0773 – 合适 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《合》的笔顺动画写字动画演示

《合》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《适》的笔顺动画写字动画演示

《适》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 对某人不合适
 • Phồn – 對某人不合適
 • Pinyin – Duì mǒu rén bù héshì
 • Bồi – Tuây mẩu rấn pù hứa sừ
 • Dịch tiếng Việt – Không phù hợp với ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to be unsuitable for somebody

Ví dụ 2:

 • Giản – 我想我们不太合适
 • Phồn – 我想我們不太合適
 • Pinyin – Wǒ xiǎng wǒmen bù tài héshì
 • Bồi – Ủa xẻng ủa mân pù thài hứa sừ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nghĩ rằng chúng tôi không phù hợp
 • Dịch tiếng Anh – I think we’re not a very good fit.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  86  =  89