Menu

0109 – 同学 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《同》的笔顺动画写字动画演示

《同》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我和他是同学
 • 我和他是同學
 • Wǒ hé tā shì tóngxué
 • Ủa hứa tha sư thúng xuế
 • Tôi và anh ấy là bạn học
 • I was at school with him.

Ví dụ 2:

 • 他对同学发号施令
 • 他對同學發號施令
 • Tā duì tóngxué fāhàoshīlìng.
 • Tha tuây thúng xuế pha hao sư linh
 • Anh ấy đã ra lệnh cho các bạn học.
 • He was queening it over the students.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

7  +  2  =