Menu

0720 – 否则 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《否》的笔顺动画写字动画演示

《否》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《则》的笔顺动画写字动画演示

《则》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

否则

Simplified characters

否則

Traditional characters

否则 in English

fǒu zé

 • if not
 • otherwise
 • else
 • or else

HSK level

Characters

 • 否 (fǒu): to negate; to deny; not;
 • 则 (zé): conjunction used to express contrast with a previous sentence or clause; standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle; classifier for written items (such as an official statement);

Sentence examples with 否则

 • 我们现在出发吧,否则会迟到的。
  Wǒmen xiànzài chūfā ba, fǒuzé huì chídào de.


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 故习需改,否则难成大事
 • Phồn – 故習需改,否則難成大事
 • Pinyin – Gù xí xū gǎi, fǒuzé nán chéng dàshì
 • Bồi – Cù xí xuy cải, phẩu chứa nán chấng tà sừ
 • Dịch tiếng Việt – Những thói quen cũ nên được thay đổi, nếu không thì khó có thể đạt được những thành tựu to lớn.
 • Dịch tiếng Anh – The old habits should be abandoned, or else it is hard to accomplish great achievements.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你不要拉扯他,否则他揍你
 • Phồn – 你不要拉扯他,否則他揍你
 • Pinyin – Nǐ bùyào lāchě tā, fǒuzé tā zòu nǐ
 • Bồi – nỉ pù dào la chửa tha, phẩu chứa tha châu nỉ
 • Dịch tiếng Việt – Đừng cản anh ta, nếu không anh ta sẽ đánh bạn
 • Dịch tiếng Anh – Don’t stop him, or else he’ll punch you.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  43  =  46