Menu

0151 – 吧 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《吧》的笔顺动画写字动画演示

《吧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 随它去吧!
 • 隨它去吧!
 • Suí tā qù ba!
 • Suấy tha chuy ba!
 • Dịch tiếng Việt – Mặc kệ nó / Kệ nó!
 • Dịch tiếng Anh – Let it be!/ Let him!

Ví dụ 2:

 • 用用脑子吧!
 • 用用腦子吧!
 • Yòng yòng nǎozi ba
 • Dung dung nảo chự ba!
 • Dịch tiếng Việt – Động não đi!
 • Dịch tiếng Anh – Just think!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

8  +  2  =