Menu

0181 – 哥哥 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我同我哥哥一样高
 • 我同我哥哥一樣高
 • Wǒ tóng wǒ gēgē yīyàng gāo
 • Ủa thúng ủa cưa cưa í dang cao
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cao bằng anh trai tôi
 • Dịch tiếng Anh – I’m just as tall as my older brother.

Ví dụ 2:

 • 他没有他哥哥的魅力
 • 他沒有他哥哥的魅力
 • Tā méiyǒu tā gēge de mèilì.
 • Tha mấy dẩu tha cưua cưa tợ mây li
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta không có nét quyến rũ của anh trai mình
 • Dịch tiếng Anh – He had none of his elder brother’s charm.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

39  +    =  46