Menu

0442 – 哭 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《哭》的笔顺动画写字动画演示

《哭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你哭什么?
 • Phồn – 你哭什麼?
 • Pinyin – Nǐ kū shénme?
 • Bồi – Nỉ khu sấn mơ?
 • Dịch tiếng Việt – bạn khóc cái gì?
 • Dịch tiếng Anh – what are you crying about?

Ví dụ 2:

 • Giản – 孩子哭个不停
 • Phồn – 孩子哭個不停
 • Pinyin – Háizi kū gè bù tíng
 • Bồi – Hái chự khu cưa bú thinh
 • Dịch tiếng Việt – Đứa trẻ khóc không dứt
 • Dịch tiếng Anh – The child cried no end.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

  +  39  =  43