Menu

0999 – 售货员 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《售》的笔顺动画写字动画演示

《售》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《货》的笔顺动画写字动画演示

《货》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《员》的笔顺动画写字动画演示

《员》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 整天都得站着的售货员
 • Phồn – 整天都得站著的售貨員
 • Pinyin – Zhěng tiān dū dé zhànzhe de shòuhuòyuán
 • Bồi – Chẩng thiên tu tứa chan chơ tơ sâu hùa doán
 • Dịch tiếng Việt – Người bán hàng phải đứng cả ngày
 • Dịch tiếng Anh – a shop assistant who has to stand up all day

Ví dụ 2:

 • Giản – 作为一名售货员,对顾客要掬诚以待- Nghe ví dụ
 • Phồn – 作為一名售貨員,對顧客要掬誠以待
 • Pinyin – Zuòwéi yī míng shòuhuòyuán, duì gùkè yào jū chéng yǐ dài
 • Bồi – Chua uấy i mính sâu hhuaf doán, tuây cu khừa dào chu chấng ỉ tài
 • Dịch tiếng Việt – Là một nhân viên bán hàng, hãy đối xử với khách hàng bằng sự chân thành
 • Dịch tiếng Anh – A salesperson should be sincere and polite to customers.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

5  +  1  =