Menu

0968 – 商量 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《商》的笔顺动画写字动画演示

《商》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《量》的笔顺动画写字动画演示

《量》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 咱们共同商量
 • Phồn – 咱們共同商量
 • Pinyin – Zánmen gòngtóng shāngliáng
 • Bồi – Chán mân cung thúng sang léng
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta hãy thảo luận cùng nhau
 • Dịch tiếng Anh – let’s put our heads together

Ví dụ 2:

 • Giản – 婚姻大事得跟父母商量
 • Phồn – 婚姻大事得跟父母商量
 • Pinyin – Hūnyīn dàshì dé gēn fùmǔ shāngliáng
 • Bồi – Huân in ta sừ tứa cân phù mủ sang léng
 • Dịch tiếng Việt – Vấn đề hôn nhân phải được thảo luận với cha mẹ
 • Dịch tiếng Anh – When it comes to marriage you really should talk it through with your parents.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

20  +    =  23