Menu

0478 – 啤酒 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《啤》的笔顺动画写字动画演示

《啤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《酒》的笔顺动画写字动画演示

《酒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 别喝啤酒了!
 • Phồn – 別喝啤酒了!
 • Pinyin – Bié hē píjiǔle!
 • Bồi – Bía hưa pí chiểu lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Đừng uống bia!
 • Dịch tiếng Anh – Leave your beer!

Ví dụ 2:

 • Giản – 半品脱贮藏啤酒
 • Phồn – 半品脫貯藏啤酒
 • Pinyin – Bàn pǐn tuō zhùcáng píjiǔ
 • Bồi – Ban pỉn thua chu cháng pí chiểu
 • Dịch tiếng Việt – một nửa kho bia
 • Dịch tiếng Anh – a half of lager


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

5  +  1  =