Menu

0038 – 喝 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《喝》的笔顺动画写字动画演示

《喝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他喝得很多
 • Tā hē dé hěnduō.
 • Ta khưa tứa hẩn tua
 • Anh ấy uống rất khoẻ
 • He drank heavily.

Ví dụ 2:

 • 别喝啤酒了!
 • 別喝啤酒了!
 • Bié hē píjiǔ le!
 • Bía khưa pí chiểu lợ!
 • Đừng uống bia nữa!
 • Leave your beer!


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Chính là từ này

Danh sách từ vựng HSK2

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK3

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 喝


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

8  +  2  =