Menu

0405 – 回答 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《回》的笔顺动画写字动画演示

《回》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《答》的笔顺动画写字动画演示

《答》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他机械地回答
 • Phồn – 他機械地回答
 • Pinyin – Tā jīxiè de huídá
 • Bồi – Tha chỉ xiê tợ huấy tá
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy trả lời một cách máy móc
 • Dịch tiếng Anh – He answered automatically.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的回答无懈可击
 • Phồn – 他的回答無懈可擊
 • Pinyin – Tā de huídá wúxièkějī
 • Bồi – Tha tợ huấy tá ú xia khửa chi
 • Dịch tiếng Việt – Câu trả lời của anh ấy là hoản hảo
 • Dịch tiếng Anh – His reply was unassailable.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

9  +  1  =