Menu

0864 – 困 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《困》的笔顺动画写字动画演示

《困》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 消除一切困难
 • Phồn – 消除一切困難
 • Pinyin – Xiāochú yīqiè kùnnán
 • Bồi – Xeo chú i chìa khuân nán
 • Dịch tiếng Việt – Xóa bỏ mọi khó khăn
 • Dịch tiếng Anh – eliminate all difficulties

Ví dụ 2:

 • Giản – 程序上缺乏经验会造成困难
 • Phồn – 程序上缺乏經驗會造成困難
 • Pinyin – Chéngxù shàng quēfá jīngyàn huì zàochéng kùnnán
 • Bồi – Chấng xùy sàng chuê phá chinh dàn huây chào chấng khuần nán
 • Dịch tiếng Việt – Thiếu kinh nghiệm về thủ tục có thể gây khó khăn
 • Dịch tiếng Anh – Procedural inexperience created difficulties.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  24  =  32