Menu

0692 – 地址 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 请留下您的地址
 • Phồn – 請留下您的地址
 • Pinyin – Qǐng liúxià nínde dìzhǐ.
 • Bồi – Chỉnh liếu xà nín tơ tì chử
 • Dịch tiếng Việt – Vui lòng để lại địa chỉ của bạn
 • Dịch tiếng Anh – Please leave your address.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个地址正确吗?
 • Phồn – 這個地址正確嗎?
 • Pinyin – Zhège dìzhǐ zhèngquè ma ?
 • Bồi – Chừa cừa tì chử châng chuê ma?
 • Dịch tiếng Việt – Địa chỉ này có đúng không?
 • Dịch tiếng Anh – Is this the correct address?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

6  +  3  =