Menu

0690 – 地点 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《地》的笔顺动画写字动画演示

《地》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《点》的笔顺动画写字动画演示

《点》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他满意地点点头
 • Phồn – 他滿意地點點頭
 • Pinyin – Tā mǎnyì dìdiǎn diǎntóu
 • Bồi – Tha mản ì tì tiển tiển thấu
 • Dịch tiếng Việt – Anh gật đầu hài lòng.
 • Dịch tiếng Anh – He nodded with satisfaction.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她热心地点了点头
 • Phồn – 她熱心地點了點頭
 • Pinyin – Tā rèxīn dìdiǎnle diǎntóu
 • Bồi – Tha rừa xin tì tiển lơ tiaanr thấy
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy gật đầu nhiệt tình
 • Dịch tiếng Anh – She nodded her head with enthusiasm.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

5  +  5  =