Menu

0691 – 地球 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 地球的重力 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 地球的重力
 • Pinyin – Dìqiú de zhònglì
 • Bồi – Tì chiếu tơ chung lì
 • Dịch tiếng Việt – Trọng lực của trái đất
 • Dịch tiếng Anh – the earth’s gravitational force

Ví dụ 2:

 • Giản – 月亮围着地球转- Nghe ví dụ
 • Phồn – 月亮圍著地球轉
 • Pinyin – Yuèliàng wéi zhuó dìqiú zhuǎn
 • Bồi – Duê lèng uấy chua tì chiếu choản
 • Dịch tiếng Việt – Mặt trăng đi vòng quanh trái đất
 • Dịch tiếng Anh – The Moon orbits the Earth.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

8  +  1  =