Menu

0350 – 地铁 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《地》的笔顺动画写字动画演示

《地》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《铁》的笔顺动画写字动画演示

《铁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这附近有地铁站吗?
 • Phồn – 這附近有地鐵站嗎?
 • Pinyin – Zhè fùjìn yǒu dìtiě zhàn ma?
 • Bồi – Chưa phu chin dẩu ti thiả chan ma?
 • Dịch tiếng Việt – Gần đây có ga tàu điện ngầm không ạ?
 • Dịch tiếng Anh – Is there a subway station near here?

Ví dụ 2:

 • Giản – 他每天坐地铁上班
 • Phồn – 他每天坐地鐵上班
 • Pinyin – Tā měitiān zuò dìtiě shàngbān
 • Bồi – Tha mẩy then chua ti thỉa sang bao
 • Dịch tiếng Việt – Hàng ngày anh ấy ngồi tàu điện ngầm đi làm
 • Dịch tiếng Anh – Every day he takes the underground (UK)/ subway (US) to work.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

  +  3  =  7