Menu

0643 – 场 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《场》的笔顺动画写字动画演示

《场》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他有个养鸡场
 • Phồn – 他有個養雞場
 • Pinyin – Tā yǒu gè yǎng jī chǎng
 • Bồi – Tha dẩu cùa dảng chi chảng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy có một trang trại gà
 • Dịch tiếng Anh – He has a chicken farm.

Ví dụ 2:

 • Giản – 昨天下了场大雪
 • Phồn – 昨天下了場大雪
 • Pinyin – Zuótiān xiàle chǎng dàxuě
 • Bồi – Chúa thiên xà lờ chảng tà xuể
 • Dịch tiếng Việt – Hôm qua tuyết rơi dày
 • Dịch tiếng Anh – It snowed heavily yesterday.


Các chữ Hán đồng âm

 • ⺁: ⺁
 • 䠀: to squat; to sit;
 • 厂: factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant;
 • 惝: disappointed; listless; frightened; also pr. [tang3];
 • 敞: open to the view of all; spacious; to open wide; to disclose;
 • 昶: (of the day) long; old variant of 暢|畅[chang4];
 • 氅: overcoat;
 • 鋹: sharp; a keen edge; sharp point;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  41  =  48