Menu

0866 – 垃圾桶 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《垃》的笔顺动画写字动画演示

《垃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《圾》的笔顺动画写字动画演示

《圾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《桶》的笔顺动画写字动画演示

《桶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 垃圾桶靠近桌子
 • Phồn – 垃圾桶靠近桌子
 • Pinyin – Lèsè tǒng kàojìn zhuōzi
 • Bồi – Lưa sừa thủng khào chin chua chư
 • Dịch tiếng Việt – Thùng rác được đặt gần cái bàn
 • Dịch tiếng Anh – The wastebasket is kept by the desk.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我用力拉了一下锁,以防万一它没有被关掉
 • Phồn – 我用力拉了一下鎖,以防萬一它沒有被關掉
 • Pinyin – Wǒ yònglì lāle yīxià suǒ, yǐ fáng wàn yī tā méiyǒu bèi guān diào
 • Bồi – ủa dung lì la lơ i xà sủa, ỉ pháng oàn i tha mấy dẩu pầy quan tèo
 • Dịch tiếng Việt – Tôi kéo mạnh khóa, chỉ trong trường hợp nó không bị khóa, một lần.
 • Dịch tiếng Anh – I yanked on the lock, just in case it had not been padlocked, for once.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

2  +  1  =