Menu

0697 – 堵车 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《堵》的笔顺动画写字动画演示

《堵》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 路上堵车,所以我迟到了
 • Phồn – 路上堵車,所以我遲到了
 • Pinyin – Lùshàng dǔchē, suǒyǐ wǒ chídàole
 • Bồi – Lù sang tủ chưa, sủa ỉ ủa chứ tào lơ
 • Dịch tiếng Việt –  Tắc đường, vì vậy tôi đã bị trễ
 • Dịch tiếng Anh – There was a lot of traffic, so I am late.

Ví dụ 2:

 • Giản – 因为遇到堵车,所以我们迟到了
 • Phồn – 因為遇到堵車,所以我們遲到了
 • Pinyin – Yīnwèi yù dào dǔchē, suǒyǐ wǒmen chídàole
 • Bồi – In uây dùy tào tủ chưa, súa ỉ ủa mân chứ tào lơ
 • Dịch tiếng Việt – Bởi vì tắc đường nên chúng tôi bị trễ
 • Dịch tiếng Anh – We are late because we got stuck in traffic.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

5  +    =  7