Menu

0723 – 复印 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《复》的笔顺动画写字动画演示

《复》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《印》的笔顺动画写字动画演示

《印》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他把报告复印了一份
 • Phồn – 他把報告複印了一份
 • Pinyin – Tā bǎ bàogào fùyìnle yī fèn
 • Bồi – Tha pả pao cào phù in lơ i phần
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta đã tạo ra một bản sao của bản báo cáo
 • Dịch tiếng Anh – He ran off a hard copy of the report.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你可以复印一份研究报告
 • Phồn – 你可以復印一份研究報告
 • Pinyin – Nǐ kěyǐ fùyìn yífèn yánjiūbàogào.
 • Bồi – Nỉ khứa ỉ phù ìn í phân dán chiêu pao cào
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể sao chép một báo cáo nghiên cứu
 • Dịch tiếng Anh – You can run off a copy of the study.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.