Menu

0724 – 复杂 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 更加复杂的是…
 • Phồn – 更加複雜的是…
 • Pinyin – Gèngjiā fùzá de shì…
 • Bồi – Câng cha phù chá tơ sừ …
 • Dịch tiếng Việt – Phức tạp hơn là …
 • Dịch tiếng Anh – to complicate matters/ things further…

Ví dụ 2:

 • Giản – 情节太过错综复杂-
 • Phồn – 情節太過錯綜複雜
 • Pinyin – Qíngjié tàiguò cuòzōngfùzá
 • Bồi – Chính chía thai cùa chùa chung phù chá
 • Dịch tiếng Việt – Cốt truyện quá phức tạp.
 • Dịch tiếng Anh – The plot was too involved.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  18  =  22