Menu

0672 – 大使馆 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 中国驻伦敦大使馆
 • Phồn – 中國駐倫敦大使館
 • Pinyin – Zhōngguó zhù lúndūn dàshǐ guǎn
 • Bồi – Chung cúa chù luýn tà sử quản
 • Dịch tiếng Việt – Đại sứ quán Trung Quốc tại London
 • Dịch tiếng Anh – the Chinese embassy in London

Ví dụ 2:

 • Giản – 他在大使馆做二秘,负责一些日常工作
 • Phồn – 他在大使館做二秘,負責一些日常工作
 • Pinyin – Tā zài dàshǐ guǎn zuò èr mì, fùzé yīxiē rìcháng gōngzuò
 • Bồi – Tha chai tà chỉ quản chua ưa mì, phù chứa rừ cháng cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy là thư ký thứ hai trong đại sứ quán và chịu trách nhiệm về một số công việc hàng ngày
 • Dịch tiếng Anh – He is the second secretary of the embassy and is in charge of daily affairs.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  43  =  51