Menu

0674 – 大夫 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《夫》的笔顺动画写字动画演示

《夫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 大夫叫他卧床休息
 • Phồn – 大夫叫他臥床休息
 • Pinyin – Dàfū jiào tā wòchuáng xiūxí
 • Bồi – Tài phu cheo tha ù choáng xiêu xí
 • Dịch tiếng Việt – Bác sĩ bảo anh nằm nghỉ trên giường.
 • Dịch tiếng Anh – The doctor ordered him to stay in bed and rest.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我女儿是史密斯大夫的病人
 • Phồn – 我女兒是史密斯大夫的病人
 • Pinyin – Wǒ nǚ’ér shì shǐmìsī dàfū de bìngrén
 • Bồi – Ủa nủy ứa sừ sử mì sư tà phu tơ pình rấn
 • Dịch tiếng Việt – Con gái tôi là bệnh nhân của bác sĩ smith
 • Dịch tiếng Anh – My daughter is a patient of Dr. Smith.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

13  +    =  19