Menu

0673 – 大约 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《约》的笔顺动画写字动画演示

《约》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他大约在上网
 • Phồn – 他大約在上網
 • Pinyin – Tā dàyuē zài shàngwǎng
 • Bồi – Tha tà duê chai sàng oảng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy làm về Internet.
 • Dịch tiếng Anh – He’s probably on the Internet.

Ví dụ 2:

 • Giản – 大约5到10分钟
 • Phồn – 大約5到10分鐘
 • Pinyin – Dàyuē 5 dào 10 fēnzhōng
 • Bồi – Tà duê sứ ủ tào sứ phân chung
 • Dịch tiếng Việt – Khoảng 5 đến 10 phút
 • Dịch tiếng Anh – five or ten minutes


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

8  +  1  =