Menu

0512 – 太阳 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《太》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《阳》的笔顺动画写字动画演示

《阳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 太阳落山了
 • Phồn – 太陽落山了
 • Pinyin – Tàiyáng luòshānle
 • Bồi – Thai dáng lua san lợ
 • Dịch tiếng Việt – Mặt trời xuống núi rồi
 • Dịch tiếng Anh – the sun was sinking

Ví dụ 2:

 • Giản – 你想去晒晒太阳吗?
 • Phồn – 你想去曬曬太陽嗎?
 • Pinyin – Nǐ xiǎng qù shài shài tàiyáng ma?
 • Bồi – Ní xẻng chuy sai sai thai dáng ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có muốn đi phơi nắng không?
 • Dịch tiếng Anh – Do you want to catch the sun?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 太


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 阳

Chú ý: Trong ảnh là chữ Phồn Thể


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  9  =  11