Menu

0106 – 太 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《太》的笔顺动画写字动画演示

《太》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 太不可能!
 • 太不可能!
 • Tài bù kěnéng!
 • thai bu khửa nấng
 • không có khả năng!
 • not likely!

Ví dụ 2:

 • 太遗憾了!
 • 太遺憾了!
 • Tài yíhànle!
 • thai í han lợ!
 • thật đáng tiếc
 • what a shame!


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

32  +    =  41