Menu

0981 – 失望 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《失》的笔顺动画写字动画演示

《失》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《望》的笔顺动画写字动画演示

《望》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 对某人失望
 • Phồn – 對某人失望
 • Pinyin – Duì mǒu rén shīwàng
 • Bồi – Tuây mẩu rấn sư oàng
 • Dịch tiếng Việt – thất vọng về ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to be disappointed in somebody

Ví dụ 2:

 • Giản – 他非常失望伤心
 • Phồn – 他非常失望傷心
 • Pinyin – Tā fēicháng shīwàng shāngxīn
 • Bồi – Tha phây cháng sư oàng sang xin
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta thất vọng cay đắng.
 • Dịch tiếng Anh – He was bitterly disappointed.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  75  =  82