Menu

0808 – 奖金 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《奖》的笔顺动画写字动画演示

《奖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《金》的笔顺动画写字动画演示

《金》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们瓜分了奖金
 • Phồn – 他們瓜分了獎金
 • Pinyin – Tāmen guāfēnle jiǎngjīn
 • Bồi – Tha mân qua phân lơ chẻng chin
 • Dịch tiếng Việt – Họ chia số tiền thưởng
 • Dịch tiếng Anh – They split up the reward money.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他一定会得到棒球奖金
 • Phồn – 他一定會得到棒球獎金
 • Pinyin – Tā yīdìng huì dédào bàngqiú jiǎngjīn
 • Bồi – Tha i tình huây tứa tào pàng chiếu chẻng chin
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chắc chắn sẽ nhận được một khoá học bổng bóng chày
 • Dịch tiếng Anh – He’s a lock for the baseball scholarship.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  23  =  28